TBS iNsightTM

Et nytt verktøy for å identifisere pasienter med økt risiko for brudd

TBS iNsight er et programvareverktøy som installeres på eksisterende DXA-skannere. Dette er en enkel, rask og reproduserbar metode for å bestemme bruddrisiko basert på en vurdering av beinstruktur (en indeks korrelert med mikroarkitekturen i bein) i tillegg til risiko bestemt av DXA-benmineraltetthet og kliniske risikofaktorer. Resultatet uttrykkes som en Trabecular Bone Score (TBS). Selv om benmineraltetthet (BMD) målt ved DXA er en viktig indikasjon for beinstyrke og bruddrisiko, er det velkjent at over 50% av brudd forekommer hos pasienter med BMD-verdier som ikke er klassifisert som «osteoporotisk». Altså er det andre faktorer enn BMD som påvirker beinstyrke og bruddrisiko, inkludert mikroarkitekturisk forverring av beinvev som antydet i den konseptuelle definisjonen av osteoporose. Ekstra skjelett- og skjelettfaktorer som bengeometri, mikroskader, mineralisering, beinomsetning, alder, slektshistorie og fallrisiko bidrar også til den samlede bruddrisikoen.

TBS iNsightTM

  • En uavhengig prognose for bruddrisiko
  • Enkel, rask (<3 sekunder) og reproduserbar
  • Integreres sømløst med eksisterende DXA-skannere
  • Krever ingen ekstra skanningstid eller strålingseksponering
  • Tillater etterfølgende analyse av tidligere DXA-skanninger

Besøk gjerne vår leverandørside