Førsteklasses service i høysetet

Scanex-gruppen har salgs- og serviceorganisasjoner i Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Gruppens høyskoleutdannede serviceingeniører server over 500 installasjoner i Norden. Alt fra lasere, IPL og annet til, DEXA-maskiner, digital røntgen og MRI

Alle ingeniører videreutdannes kontinuerlig hos våre leverandører på oppdateringer eller nytt utstyr som skal legges til vår portofølge.

For kontakt, ring oss på 67 92 11 50 eller send email til:

Petter Hellum Foyn: mailto:[email protected]

Pål Wangen: mailto:[email protected]